Med et antall innbyggere på hele 33 629 legger vakre Ringsaker kommune seg på topp, og kan kalle seg den største kommunen i innlandet når du ser på folketallet. Arealet på hele 1280 km2 spenner over store kontraster med byene Moelv og Brumunddal som naturlige samlingspunkt midt i en flott natur. Denne flotte naturen er plassert i god ly i Innlandet der fjellene tar stopper det største været, så klimaet er deretter. Solrike somre og kalde, stabile vintre.

%d0%ba%d0%b556

Historisk sus

Allerede i navnet Ringsaker så kan du høre et historisk sus. Ringsaker betyr nemlig “åkeren til guden Hringir” som historikere mener betyr “åkeren til guden Ull” og som henviser til en ringformet vik ved Mjøsa. Det er ikke bare navnet som har et historisk sus over seg, dersom du tar turen innom Ringsaker kommune så kan du nyte synet av bergkunst risset i stein. Gravrøyser fra bronsealderen, gravhauger fra jernalderen og festningsvoller fra den urolige folkevandringstiden. Ringsaker kirke er en vakker steinbasilika fra 1170. Går du inn i den, så vil du kunne se et flott alter fra senmiddelalderen. Vil du ha et historisk sus fra nyere tid, så kan du jo stikke innom Prøysenstua og Prøysenhuset på Rudshøgda i kommunen. Her tar de vare på Alf Prøysen i form av et museum og i form av et kulturelt tilbud som konserter og lignende.

Nyttig natur rett utenfor stuedøren

%d0%ba%d0%b557Det at Ringsaker kommune har vært bebodd såpass lenge at du kan kjenne på det historiske suset, er kanskje ikke så rart når du ser på naturen her. Her er det næringsrike jorder som gir fruktbare åkrer og store fiskemuligheter i både Mjøsa og Glomma. Er du av den mer sporty sorten, så kan du ta deg en topptur på Tuva som ligger 1090 moh. Her ligger det også en DNT turisthytte som er tilgjengelig for fotturister.

Arbeidsplasser

Det er ikke bare næringsrike åkrer som sikrer arbeidsplasser i kommunen. Kommunen har flest arbeidsplasser for folk i selve kommunen, gjennom Nortura og Moelven Industrier.

Politikk

%d0%ba%d0%b558Ringsaker kommune har en ordfører fra Arbeiderpartiet, Anita Ihle Steen. Hun har vært ordfører i Ringsaker helt siden 2007. Hun er svært glad i kommunen sin og liker godt at Ringsaker kommune er en kommune som ligger sentralt til i Innlandet med kort vei til både Gardermoen og Oslo, men at kommunen samtidig bevarer det landlige og naturen. Hun sitter i kommunehuset i Brumunddal til hverdags. Hun sitter i en Koordineringsgruppe sammen med to komiteledere. En som leder omsorgskomiteen og en som leder oppvekstkomiteen. Videre består kommunestyret av 41 medlemmer med et kontrollutvalg på 5 medlemmer og en landbruksnemd på 5 medlemmer. Ringsaker kommune har også et formannskap, en klagenemd, et administrasjonsutvalg, et utsmykningsutvalg, et brukerråd, et kontrollutvalg, et overformynderi, et forliksråd, et skatteutvalg og en likningsnemnd. Det er flere politiske partier som er representert i kommunestyret. Herunder kan Arbeiderpartiet, Ringsaklista, Senterpartiet, FrP, SV og KrF nevnes. Både Høyre og Venstre er også representerte. Dermed kan Ringsaker kommune gjerne skilte med at de kan å samarbeide på tvers av de politiske partiene og at de får en hel kommune til å fungere.