Ringsaker kommune ligger i Hedmark, på østsiden av Mjøsa. De største tettstedene i kommunen er Brumunddal og Moelv, der de fleste kommunale tjenester er plassert. Begge disse tettstedene har bystatus. Ringsaker kommune er en stor arbeidsgiver med omtrent 2500 ansatte innenfor ulike fagfelt. Ringsaker er landets største hyttekommune, og det kommer mange tilreisende i feriene.

Næringsliv i Ringsaker

Ringsaker er preget av jordbruk og skogbruk, og det er flere bedrifter i området som driver med treforedling, saging og produksjon av ferdighus. Det dyrkes også mye korn, grønnsaker og bær i området. Noen av potetene brukes også til spritproduksjon.

Mekanisk industri er også viktig i kommunen, og det har vært stor vekst innenfor servicenæringen og handel. Mange butikker har avdelinger i Ringsaker. Det er også verdt å nevne engrosvirksomheter, der Asko og Gilberg er blant de største. Nestlé har også sitt norske sentrallager i Ringsaker. Disse selskapene gir ikke bare jobb til de som jobber på lagrene, det er også mange som jobber med å frakte varer til og fra lagrene.

Kjente bedrifter i Ringsaker inkluderer Moelven Industrier, Gaupen-Henger, Tine, Nortura, Spis, EVRY, Bama, Sealed Air Norge AS og Strand Brænderi, i tillegg til Asko og Nestlé.

Jobbmuligheter på mange områder

Med et såpass variert næringsliv, er det mange muligheter for å finne jobb i Ringsaker. I tettstedene finnes selvfølgelig en rekke butikker og servicetjenester. Du kan forvente å finne alle typer jobber innenfor disse sektorene, og du kan enkelt søke etter ledige stillinger på nettet. Jobber du innen landbruk, kan du også finne mange ledige stillinger. Produksjonen av ferdighus krever dyktige ansatte og markedet for ferdighus er stort; Moelven Industrier leverer ferdighus til store deler av landet.

Voksende næringsliv

Ringsaker er også en kommune som opplever vekst innen næringslivet. Mye av veksten skjer langs E6, der tomtene er attraktive. Nydal er et slikt sted, der det etableres ny næringsvirksomhet. Dette fører også til nye jobbmuligheter, både for de som bor i kommunen i dag og for tilflyttende fra andre deler av landet.

Landlig, men sentralt

Ringsaker er en kommune med mye natur og landlig følelse, samtidig som det ligger større byer i nærheten. Dermed er jobbmulighetene gode, samtidig som det er enkelt å komme seg ut i naturen. Boligprisene er ofte mer overkommelige litt utenfor sentrum, og E6 gjør det enkelt å pendle også til nærliggende områder dersom det skulle være nødvendig.