Ringsaker kommune er en sentral kommune i Innlandet. Noe som området har vært i lang tid.

Steinsodden naturreservat

%d0%ba%d0%b559Litt sør for Moelv, nær Mjøsa, så finner du vakre Steinsodden naturreservat. Her kan du se gammel geologisk historie der sammenpresset steinmasse har blitt presset så hardt at nyere lag ligger under de eldre. Et fenomen kalt Ringsakerinversjonen. Denne lagrekken er sammenhengende, noe som er sjelden i Oslofeltet og det er blant annet derfor er naturreservatet vernet. Naturreservatet har også en variert vegetasjon. Den rødlistede pusleplanten firling er sterkt truet og det grunne vannet er viktig for våtmarksfugl. Noe av det som gjør naturreservatet til en spennende attraksjon er den vakre helleristningen på land. Dette er ren bergkunst. Fra litt senere i historien, så finner du ruiner etter Mjøskastellet her. Et kastell som Håkon IV Håkonsson fikk bygget og som ble nevnt i et pavebrev i 1234 og i Håkon Håkonssons saga fra 1260-tallet.

Bergkunst

Det er ikke bare en rusletur i Steinsodden naturreservat som vil gi deg opplevelsen av å kommunisere med mennesker fra Bronsealderen. Ringsaker kommune har mer flott bergkunst å by på. De mest kjente ligger på Rittmesterbeitet, Hilstad øvre, ved AOF-hytta i Sjusjøen og ved Grefsheim.

Forsvar og gård

%d0%ba%d0%b560Ringsaker kommune er en sentral kommune og den var sentral også tilbake i historien. Med næringsrike jorder som egner seg til åkrer var kommunen populær også den gangen. Du kan finne flere ruiner etter både forsvarsanlegg og gårder i området. Kanskje er Mjøskastellet og Steinsholmen det mest kjente, men det er flere som det er verdt å se. Slike som Domstuguberget, Skanseberget, Trostberget, Steinseng, Ringmuren og Vindlausa. Rundtom i kommunen kan du også finne gårdstun fra tilbake til 1700- og 1800-tallet, som for eksempel på Hoel, Dæli, Samsal, Simenstad og Skapal.

Kirker

Når du vandrer rundt i det historiske landskapet i Norge, så kommer du ikke utenom kirkene og tidligere kirkested. Kirken var et viktig samlingspunkt både for glede og for sorg. I Ringsaker kommune kan du finne både gamle kirkested og gamle kirker som vitner om et folkerikt område også tilbake i tid. Selve Ringsaker kirke er fra tilbake i middelalderen. Også Nes kirke er fra den tiden. Flere kirker og kirkesteder er fra denne perioden.

Kjente personer

Flere kjente personer har satt sine spor på Ringsaker kommune. De aller mest kjente er kanskje Håkon IV Håkonsson som fikk bygget Mjøskastellet og vår alles kjære Alf Prøysen som nå har sitt eget museum på Rudshøgda.