Ringsaker kommune tar skole og utdanning på alvor og finner du ikke noe for deg, så skal ikke veien bli så alt for lang for å finne noe som du ønsker.

Skoler for barne- og ungdomsår

%d0%ba%d0%b563Ringsaker kommune har hele 16 barneskoler, 5 ungdomsskoler og en skole som både er barne- og ungdomsskole. Skolene er spredt utover kommunen og du finner disse skolene på Brøttum, Fagerlund, Fagernes, Gaupen, Hempa, Kilde og Fossen, Kirkenær, Kylstad, Lismarka, Messenlia, Mørkved, Nes, Stavsberg og Åsen. Ungdomskolene er plassert i Brumunddal, på Brøttum, Furnes, i Moelv og på Nes. Dersom eleven bor et stykke i fra, så dekker kommunen skoleskyss. Ringsaker kommune har også en privat skole, en Montessori skole. Skolen har en undervisning som følger Montessori ideologien og skolen er plassert på Brøttum.

Økt læringsutbytte

For at elevene skal kunne nå målene og kunne få et godt utbytte av skolen, så har kommunen utarbeidet flere satsingsområder. Satsingsområdene omfatter en ny, utvidet skoledag, tettere oppfølging av den enkelte elev samt oppfølging og kartlegging av hver elev. Kommunen er også tett på lese- og skriveopplæringen ved hjelp av veiledet lesing på mellomtrinnet, tett lese- og skriveopplæring på ungdomstrinnet og et eget program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn. Alle elever skal ha tilgang til et skolebibliotek for egen leseaktivitet samt også for bruk i undervisningen. Videre satser kommunen på en solid undervisning i realfag, engelsk og IKT. Vurderingen av elevenes læring underveis hjelper lærerne å følge opp elevene der de er.

Videregående skole

%d0%ba%d0%b564Den videregående skolen ligger under Hedmark Fylkeskommune. Ringsaker kommune har ikke ansvaret for den videregående opplæringen, men du finner Ringsaker videregående skole i Brumunddal likevel. Kommunen har derimot ansvaret for voksenopplæringen og gir undervisning for voksne ved Voksenpedagogisk Senter i Mølla storsenter i Brumunddal. Her er de viktigste fagene norsk og samfunnsfag, noe som gjør senteret til en viktig ressurs for integrering.

Høyere utdanning

Dersom du ønsker å ta en høyere utdanning i området, så må du til Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark eller Høgskolen i Lillehammer. På Vea finner du statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører. Høgskolen i Gjøvik fusjonerte med NTNU i Trondheim den 1. januar 2016 og er nå en avdeling av NTNU. Også Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag fusjonerte sammen med Høgskolen i Gjøvik og NTNU, noe som gjør NTNU til det største universitetet i Norge. Avdelingen i Gjøvik kan by på spennende fag og linjer både for ingeniører og for sykepleiere. Her kan du bli både ergoterapeut og elektroingeniør. Høgskolen i Lillehammer er kanskje mest kjent for sin utdanning innen media. Dette henger igjen etter den gangen Lillehammer var vertskap for vinter OL på 1990-tallet. Da ble det bygget opp et stort apparat for å støtte den enorme pressedekningen som et slikt arrangement krever og det er i disse bygningene du kan utvikle deg for en videre jobb innen media eller film. Den 1. Januar 2017 så vil Høgskolen i Lillehammer fusjonere med Høgskolen i Hedmark. Begge høgskolene mener at dette vil styrke tilbudet om høyere utdanning i Innlandet og at dette vil komme studentene til gode. Høgskolen vil da bli hetende nettopp det; Høgskolen i Innlandet.

Fagområder

%d0%ba%d0%b565De fagområdene som dekkes av høgskolene i Innlandet, er: Idrett, Innovasjon, Økonomi og ledelse, Juss, Helse og sosial, Internasjonale studier, Reiseliv, Pedagogikk, Film, TV og kultur og Psykologi. Videre dekkes Skole og barnehage, Musikk, Språk og kommunikasjon, Bioteknologi og Animasjon og spill. I tillegg til sykepleier, ergoterapeut og ingeniør-utdanningene ved NTNU-avdelingen i Gjøvik, så skal det godt gjøres å ikke finne en utdanning som passer for deg. Her er det noe for enhver smak.